พาเที่ยวดอยอ่างขาง

posted on 15 Feb 2012 16:02 by shops2day directory Travel
เที่ยวอ่างขาง
 
ดอยอ่างขาง
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองเชียงใหม่ ตามทางหลวงหมายเลข 107 แม่ริ่ม-แม่แตง-เชียงดาว-ไชปราการ-ฝาง ดอยอ่างขางอยู่บนสันเขาติดชายแดนพม่า ในหลวงทรงโปรดรับสั่งให้ตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขางขึ้นในปี 2512 เพื่อวิจัยพัฒนาพืชเมืองหนาว ส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกไม้ดอกและพืชผักสวนครัว ลดปัญหาการปลูกฝิ่น ตัดไม้ทำลายป่า
 
เที่ยวดอยอ่างขาง
 
เที่ยวชมความงามดอกไม้เมืองหนาว
ดอยอ่างขางมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เหมาะกับการทดลอง พัฒนาพันธ์ไม้เมืองหนาวทั้งไม้ดอก ไม้ผล พืชผักปลอดสารพิษ ภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีแปลงสาธิตพันธ์ไม้ต่าง ๆ มากมาย มีสวน 80 ที่เต็มไปด้วยดอกไม้สวยงาม ในช่วงหน้าหนาวเดือนธันวาคม-มกราคมจะเป็นช่วงไฮซีซั่น หากโชคดีคุณจะได้ชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่ง
 
ดอกนางพญาเสือโคร่ง
 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : พาเที่ยวดอยอ่างขาง

edit @ 15 Feb 2012 18:23:54 by พริตตี้

edit @ 15 Feb 2012 18:24:42 by พริตตี้

Comment

Comment:

Tweet